Produktnyheter, kundcase och tips från oss bakom Timekeeper


Jobbar du i projekt där dina dagar ofta ser likadana ut?
Är du är trött på att leta i menyer för att kunna rapportera din tid, traktamente och milersättning? 

Så här enkelt kopierar du dina registreringar från en dag till en annan.Många har efterfrågat stöd för projektledare, utöver arbetsledare per projekt. I och med denna uppdatering har vi infört en ny roll som kan sättas på varje användare. En projektledare kan sedan väljas per projekt och har större befogenheter. Projektledaren kan administrera allt i projektet, se priser och fakturaunderlag. Precis som administratörer, men endast för sina egna projekt.

Ange projektledare per projekt

Förutom denna uppdateringar har vi gjort en rad förbättringar, bl. a:

- PAXml-export utan projektfördelning (för dig som inte använder projekt i Fortnox och inte vill bokföra intäkter mot projekt)
- Slutdatum är nu frivilligt på uppgifter
- PDF-filer på uppgifter konverteras till bilder vid utskrift av en uppgiftsrapport
- Ändrad sortering av tidregistreringar i dagsvy, sorteras efter klockslag där klockslag finns
- Vid import av artiklar, kunder och projekt kan du välja status; aktiva, inaktiva/avslutade etc...

Utöver detta har vi infört en hel del allmänna förbättringar... Kontakta oss gärna om du har några funderingar runt uppdateringen. Trevlig helg!AllaTiders Kompetenser är ett socialt företag på kommersiell grund i Örnsköldsvik som jobbar med att hyra ut kompetens.

Mot privatmarknaden handlar det främst om RUT- och ROT tjänster och mot företag allt från ekonomer, fastighetsskötsel, snöskottning, renovering, lokalstäd till mycket mer. De tar egentligen på sig alla jobb som de har kompetens att utföra. Den sociala delen är att man går in i projekt där de kan hjälpa och stötta människor långt ifrån arbetsmarknaden, så vi kan göra världen lite bättre.

Mot privatmarknaden handlar det främst om RUT- och ROT tjänster 

Detta resulterar i att man har både timanställda och ett antal med månadslön. Kunder med olika prisbilder och att man jobbar med RUT och ROT avdrag, vilket gör allt lite komplex när det gäller redovisningen av timmar och faktureringen mot kund.

Vi fick en kort intervju med Jenny på AllaTiders Kompetenser AB

-Innan Timekeeper jobbade vi med manuella tidrapporter, vilket var väldigt tidsödande och ledde till mycket fel. 

Den tidigare manuella hanteringen var väldigt tidsödande och gjorde att det lätt blev fel inlagt när all data matades in i ekonomisystemet och lönesystemet. De var tvungna att hantera allt två gånger.

Idag jobbar de uteslutande med Timekeeper som tidsrapporteringssystem, där all personal har inlogg och rapporterar in timmar och om de har milersättning och övrigt. Alla medarbetare är kopplade till sina specifika kunder och projekt.  

De skapar också upp i princip alla fakturaunderlag direkt från systemet, och varje kund är inlagd med sin specifika prislista.

-Att Timekeeper är kompatibelt med Fortnox gör det hela väldigt smidigt.

Sammanfattningsvis, vad har Timekeeper inneburit för er ?

-Vi spar oerhört mycket administrativ tid och vi har fått en bättre överblick på kunderna och personalen.Vemhus Bygg AB är ett företag med kontor och huvudanläggning i Vemhån, med hela Härliga Härjedalen som arbetsplats. Sedan slutet av 1980-talet är företaget ett i Härjedalen väletablerat byggföretag med en stabil stab av duktiga, lokala medarbetare. Företaget har många kompetensområden och har med hjälp av seriösa underentreprenörer möjlighet att ta sig an totalentreprenader.


"Vi är ett bygg- och entreprenadföretag med ett gäng snickare samt en maskinpark med grävmaskiner och lastbilar. Vi bygger t.ex. nya hus i lösvirke, inreder monteringshus, invändiga och utvändiga renoveringar samt även en del byggnadsvård. Vi utför de flesta markjobb som att planera och göra grunder, gräva avlopp, infiltration, vägar, parkeringar och även vinterväghållning. "
- säger Kristina Stensson-Larsson på Vemhus Bygg.


Bland företagets kunder finns bl.a Skistar och beroende på säsong varierar antalet anställda mellan 10-20 personer, vilket också ställer krav på smidig och strukturerad rapportering av arbetstid och fakturaunderlag.

Hur jobbade ni innan Timekeeper?

"Innan Timekeeper hade vi pappers tid-lappar som personalen fyllde i och lämnade in på lite olika ställen vid lite olika tidpunkter med varierande handstilar. Dessa sammanställde vi i Excel ark arbetad tid per projekt samt förde in manuellt i löne-programmet.

Hur funkar allt nu?

Efter Timekeeper har vi sett att fler lämnar in sina tider mer regelbundet, ofta dagligen. Vi slipper tappa bort tidlappar och de behöver inte åka ner på kontoret bara för att lämna sina rapporter.

Vi får snabbt ut tydliga rapporter på arbetad tid och frånvaro, sammanställningar per projekt och eventuella tillägg för enkel vidarefakturering. Vi har också en förhoppning att vi skall kunna föra in tiderna via fil i löne-programmet men dit har vi inte kommit än." avslutar Kristina

 Monterbygge i full gång! 🛠 Vi ställer ut på Kistamässans ”Ekonomi och Företag 2018” som drar igång imorgon. Vi ses i monter C:22!Vi arbetar ständigt med att utveckla Timekeeper och dess funktioner. Nu kan du på varje projekt skapa en eller flera listor med underliggande uppgifter. Varje uppgift kan tilldelas en ansvarig medarbetare (notis via mail/push), ett datum då den hamnar i planeringskalendern samt en kartposition (option) och beskrivning av vad som skall göras. Det finns ingen gräns för hur många uppgifter varje lista kan innehålla eller hur många listor varje projekt kan ha. Uppgifterna är inte kopplade till tidsredovisningen.

Skriv ut rapporter

Efter att en eller flera uppgifter är avklarade kan administratör i Timekeeper skriva ut en rapport som då innehåller projektets namn, beskrivning av uppgift, kartposition, återrapportering från de medarbetare som jobbat med uppgiften samt foton på det som utförts.

Vi har haft en stor efterfrågan på denna funktion och har redan fått mycket positiv feedback från er användare. Har du inte testat än så tycker vi du ska uppdatera appen och testa på direkten! Vi arbetar ständigt med att utveckla Timekeeper och dess funktioner. I detta inlägg berättar vi om några nyheter som vi tror att du som konsult, arbetsledare eller löneansvarig kommer ha nytta av.

Upplåsta vyer i webbversionen för användare

- Planeringsvyn, som användare kan man nu se andra i samma projekt som man själv är tilldelad, och man kan också planera om sig själv i dessa projekt.
- Löneunderlagsvyn, se och skriv ut eller exportera ditt kompletta löneunderlag, använd Excelexporten om du jobbar som konsult och måste registrera din tid i andra system.
- Projektvyn, nu får du full koll på de pågående projekt som du själv är involverad i, se din tid i förhållande till totaltid, skapa upp projekt mm.

Detaljerad arbetsledarattest

Arbetsledarattesten är nu detaljerad samt summerad per dag i aktuellt projekt, dessutom döljs alla medarbetare som den inloggade arbetsledaren inte är arbetsledare för i något projekt. Arbetsledaren ser nu:

- vilken aktivitet som utfört i projektet
- om den är debiteringsbar, visas med texten (deb) efter aktivitetens namn
- summor för utlägg och ev. sålda artiklar.

Nya löneunderlag

Debiterbar tid i %, både mot schematid och mot närvarotid presenteras i de nya löneunderlagen som du får ut om du väljer att exportera "Löneunderlag till Excel"Publicerad 1 jul 2018

Välkommen till bloggen!

Här kommer vi dela med oss av produktnyheter, kundcase och tips. Vi tar tacksamt emot feedback och lyfter gärna ämnen som du vill att vi ska berätta mer om. Våra kontaktuppgifter hittar du här. Vi hörs!