Produktnyheter, kundcase och tips från oss bakom Timekeeper


Publicerad 11 jan 2022

Förvalda tider och kommentarer, registrera tid från kalendervyn


Säkerställ att rätt tid rapporteras in

Sedan 2017 är Timekeeper det ledande verktyget för enkel tidrapportering.
Med de funktioner som släpps idag tar vi ett stort steg framåt för att underlätta och förbättra tidrapporteringen för dig och dina kollegor.

Nyheter på Webb & i App


Mall för kommentar

Upplever du att kommentarer på utfört arbete skrivs på olika sätt beroende på vem som rapporterar tiden?

Nu kan du föreslå en mall för din personal som ni utgår ifrån. Malltexten ni lägger in på aktiviteten finns då med i kommentarfältet när tid ska registreras.

Vid tidrapportering är texten fri att kompletteras eller kan helt skrivas över av den som registrerar tiden.


Förvald tid

Har ni aktiviteter som regelbundet ska registreras med en fast tid, eller upplever du att ex. semester bara anges med 1 timme, istället för 8?
Kanske registrerar ni enbart närvaro och vill att det som standard ska vara 8 timmar som föreslagen tid utan att behöva ändra tiden varje gång man redovisar?
Om så är fallet kommer den nya funktionen Förvald tid att underlätta för er.


Låst förval
Slå på funktionen Förvald tid och du kan nu välja att aktivera Låst förval.

  • innebär att tiden du förvalt inte kan justeras av den som registrerar sin tid.
  • Av innebär att tiden du förvalt kommer upp som ett förslag, men kan justeras av den som registrerar sin tid​. 

Följ schema
Man kan även slå på strömbrytaren Följ schema vilket innebär att tiden då hämtas från schemat om ett sådant är inlagt på användarkortet.

Tid
Ange den förvalda tiden.
 Användarexempel, registrering av Sjukfrånvaro
När man är sjuk är det vanligt att man är borta hela dagar från arbetet, då ställer vi in aktiviteten sjuk på följande sätt:

1. Namnge aktiviteten​.
2. Välj den tidkod som skall genereras mot lönesystemet.
3. Sjuk är inte en debiterbar aktivitet, därför låter vi Debiterbar tid vara Av, men vi vill låsa tidkoden från punkten ovan, dvs. lägger man tid på aktiviteten med namnet "Sjuk" så skall det också genereras tidkoden för "Sjuk" till lönesystemet. 
4. Aktivera Förvald tid (På) samt föreslår 8 timmar i fältet Tid, men väljer att inte låsa förvalet då det kan finnas ett behov av att registrera kortare sjukfrånvaro än 8 timmar.Användarexempel, registrering av Semester 
Som grundregel (Semesterlagen §3a) skall alltid semester tas ut i hela dagar. Därför ställer vi in den på det här sättet:

1. Namnge aktiviteten​.
2. Välj den tidkod som skall genereras mot lönesystemet.
3. Semester är inte en debiterbar aktivitet, därför låter vi Debiterbar tid vara Av, men vi vill låsa tidkoden från punkten ovan, dvs. lägger man tid på aktiviteten med namnet "Semester" så skall det också genereras tidkoden för "Semester" till lönesystemet. 
4. Aktivera Förvald tid (På) samt föreslår 8 timmar i fältet Tid. Vi väljer också att aktivera (På) Låst förval så att ingen har möjlighet att ändra antalet timmar.*

*Har du en eller flera i personalen som arbetar deltid ex. 80% med denna schematid inlagd på användarkortet så bör Följ schema användas istället för att en Tid anges.


Nyheter i Appen


Registrera tid från kalendern

Går man in på en händelse, uppgift eller ett arbetspass i planeringsvyn har man nu möjlighet att ta sig direkt till tidrapportering på det aktuella projektet.


Gå till projektöversikten från kalendern

Går man in på en händelse, uppgift eller ett arbetspass i planeringsvyn har man nu möjlighet att ta sig direkt till det aktuella projektet i projektvyn.


För dig med koppling mot Fortnox

Nya projekt som skapas upp i appen skapas också upp per automatik i Fortnox om ni aktiverar Nya projekt skapas även upp i Fortnox som default i inställningsvyn.Generella uppdateringar i appen

Appen hämtar nu upp data från webben oftare vilket betyder att man snabbare kommer att se uppdateringar i appen som utförs på webben.

Säkerställ att du alltid har den senaste appversionen av Timekeeper nedladdad.Vill du veta mer om detta?

Kontakta oss arrow_right_alt

Följ oss för tips och nyheter på sociala medier:

Timekeeper på Facebook Facebook Timekeeper på LinkedIn LinkedInFler inlägg...
23 sep 2022

Ny kvittomodul
22 feb 2021

Ny app i butikerna!