Projekt

Samlar era uppdrag på en plats

Förutom tid och artiklar som rapporteras i projekten kan ni även samla filer, uppgifter och sätta budgeterade timmar för att hjälpa er planera och hålla målen. Ni får en tydlig översikt och ser hur ni ligger till i varje projekt.


Projekthantering med Timekeeper

Status, kalender och filer i mobilen

App projekt timekeeper

Kalender, uppgifter och filer i mobilen


done Skapa listor med uppgifter

done Tilldela uppgifter och skicka pushnotiser

done Kartfunktioner och återrapportering

done Registrera tid och artiklar från projektet

done Se rapporterad tid

done Uppdatera status

done Ladda upp filer och bilder

done EDI-koppling för materialinköp

Aktiviter, användare och priser i projekten


Projektmedlemmar i Timekeeper

Koppla användare till projekt

Välj vilka användare som ska få rapportera och se på varje projekt.


Aktiviteter i projekt

Styr aktiviteter per projekt

Begränsa vilka aktiviteter som får användas.


Prislistor i projekt

Sätt speciella priser på artiklarna

Har kunden avvikande pris? Sätt avtalpriser per artikel och projekt.


LÄS VIDARE