Rapporter

Rapporter som visar tempen

Få en snabb överblick på nedlagda timmar i projekten och detaljerade rapporter. Följ upp debiterbar tid per datum, användare, projekt och kunder. Med rapporterna i Timekeeper får ni beslutsunderlag snabbt och enkelt.


Rapporter i Timekeeper

Sluta gissa - allt finns här

Gruppera sortera och filtrera tidrapporter

Sluta gissa - allt finns här


done Snabbval för datumintervall

done Filtrering per användare, projekt och kund

done Se belopp, timmar, debiterbart och totalt

done Maila till kund för attest

Fler funktioner i dina rapporter


Exportera tidrapporter till excel

Exportera till Excel

Exportera ditt urval till Excel och dina grupperade rapporter sammanställs i flikar.


Kundattest tidrapport

Skicka till kund för attest

Vill du få godkännande av kunden eller bara skicka underlaget via e-post?


Skapa fakturor från Timekeeper

Skapa fakturor

Fakturera snabbt genom att skapa fakturor direkt till ditt program eller fakturafil. Läs mer om fakturering


LÄS VIDARE