Tidrapportering

Frånvaro, timmar, artiklar, utlägg...

Oavsett om ni behöver registrera tid och underlag för lön, fakturering eller statistik så är Timekeeper en enkel men kraftfull lösning. Allt registreras på en plats, överallt och när som helst, via webben eller appen. Rapportera i veckovy eller per dag.


Tidredovisning per vecka

Varje arbetsdag i fickan

App tidredovisning

Varje arbetsdag i fickan


done Stämpla in/ut

done Rapportera manuellt

done Klockslag (tidspass) eller antal timmar

done Skriv kommenterar på utförd aktivitet

done Registrera artiklar och utlägg

done Stöd för lunchavdrag

done Flexberäkning och diff mot schematid

done Skicka in för attest

done Pushnotiser för påminnelser m.m.

Registrera på ditt sätt


Tidrapportera i projekt

Logga tid på aktiviteter i projekt

Välj projekt och vilken aktivitet du lägger tiden på. Ange tid och eventuella kommentarer så minns du vad du gjorde.


Rapportera pass eller timmar

Pass eller timmar

Registrera pass med klockslag för start och slut, eller antal timmar direkt.


Stämpelklocka och timer i Timekeeper

Tidtagare

Använd timern för att stämpla in och ut på jobbet, eller för att mäta tiden i dina dagliga aktiviter


Hantera utlägg med Timekeeper

Utlägg och lönekoder

Registrera privata utlägg, som t.ex milersättning och traktamenten. Anpassade lönekoder och lönearter funkar också.


Registrera artiklar i tidrapport

Artiklar

Förutom tid på aktiviteter (som kan kopplas automatiskt till artiklar), kan du även registrera artiklar för kostnader som ska debiteras kund för något annat.


Överblicka dina veckor

Vilka veckor är inskickade och vilka är attesterade? Vad har jag rapporterat? I månadsvyn får du en tydlig överblick och summeringar över dina registreringar, belopp och saldon

Flex närvaro frånvaro belopp saldon

Pushnotiser för påminnelser

Aktivera pushnotiser vid utvalda händelser och låt Timekeeper meddela kollegorna när något saknas.

Tidrapporteringsapp med påminnelsefunktion
Tidrapporter statistik fakturaunderlag

Kraftfulla rapporter

Se företagets samlade rapporter mellan olika intervall och få en snabb överblick på nedlagda timmar. Per projekt, användare eller kund.


LÄS VIDARE